[ report an error in this record ] Print this page

Afdeling Geo-, Archaeo- and Ecopedologie (UGent)

Parent institute: Universiteit Gent; Vakgroep Geologie (UGent), more

Address:
Krijgslaan 281
9000 Gent
Belgium

Tel.: +32-(0)9-264 46 20
Fax: +32-(0)9-264 49 91
E-mail:
 Person | Publications | Projects 
 
Type: Scientific

Person  Top | Publications | Projects 

Publications (5)  Top | Person | Projects 
  split up filter
 • Moffat Kang'iri, N. (2001). The impact of Recently Introduced Ungulates on the Coastal Dune Soils of the "Westhoek" Nature Reserve, Belgium = Impact van recentelijk geïntroduceerde hoefdieren op de kustduinbodems van het Vlaams natuurreservaat "De Westhoek", België. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 101 pp., more
 • Adjei-Gyapong, T. (1999). Soil Characterization of Experimental Sites for Nature Management Projects in Coastal Dune Areas: Case Study Westhoek Nature Reserve (West Flanders-Belgium) = Bodemkarakterisering van Proefsites voor Natuurbeheerprojecten in Kustduingebieden: Gevalstudie Westhoek Natuurreservaat (West Vlaanderen, België). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 188 pp., more
 • Subagyono, K. (1996). Water use efficiency and available water capacity for irrigated corn in a reclaimed saline soil (Zeebrugge, Belgium) = Efficiënt watergebruik en hoeveelheid beschikbaar water bij geïrrigeerde maïs in een gesaneerde zoutgrond (Zeebrugge, België). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 72 pp., more
 • Devnita, R. (1993). Mineralogical and micromorphological characterization of soils on coral reefs in Ambon, Indonesia = Mineralogische en micromorfologische karakterisatie van bodems op koraalriffen van Ambon (Indonesië). MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 47 pp., more
 • Maseki, N. G. M. (1991). Impact of the edaphic factor on the plant ecology in the Westhoek coastal dune nature reserve, Belgium = Impact van de edafische factor op de plantenecologie in het Westhoek kustduin natuurreservaat, België. MSc Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Wetenschappen, Vakgroep Geologie en Bodemkunde: Gent. 193 pp., more

Projects (4)  Top | Person | Publications 
 • Bodemevolutie in de kustduinen onder begrazing en andere beheersvormen, more
 • Een ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust: abiotische aspecten, more
 • Influence of management practices on the abiotic environment in the maritime dune region of the Flemish coast, more
 • The Neogene of the southern margin of the North Sea Basin: stratigraphy and reconstruction of the depositional history of the sedimentary basin, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Person | Publications | Projects