IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ report an error in this record ] Print this page

MONEOS monitoring [MONEOS monitoring]

Availability: Unrestricted for academic use
The data are freely available for research and education purposes. Usage acknowledgement is usually expected

Description
MONEOS werd zo uitgewerkt dat het enerzijds voldoet om aan de doelstellingen van diverse beleidskaders te beantwoorden, anderzijds dat het inzicht kan bieden in het systeemfunctioneren van het Schelde-estuarium alsook in de effecten van ingrepen/maatregelen in het systeem. Het programma bouwt verder op bestaande monitoringsactiviteiten en streeft naar integratie en afstemming over de grenzen heen.

Scope
Keywords:
Marine/Coastal, Fresh water, Brackish water

Related datasets
Child datasets:
MONEOS - Diversity of Habitats in the Scheldt-Estuary, more
MONEOS - Diversity of species in the Scheldt Estuary, more
MONEOS - Ecological functioning in the Scheldt Estuary, more
MONEOS - Hydrodynamics in the Scheldt Estuary, more
MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary, more
MONEOS - Physico-chemistry in the Scheldt Estuary, more


Dataset status: In Progress
Data type: Data
Data origin: Monitoring: field survey
Metadatarecord created: 2015-03-23
Information last updated: 2015-06-05
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy