IMIS | Lifewatch regional portal

You are here

IMIS

[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Onderzoeksgroep Milieu en Klimaat (LNE)

Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu (LNE), meer


Personen (25)  Top | Projecten | Datasets 

Voormalig geassocieerde personen (3)

Projecten (5)  Top | Personen | Datasets 
  • Bodemfaunaproject, Bosinventarisatie Vlaanderen, Project Natuurlijke Verjonging Zoniën, meer
  • Digitalisatie en verwerking van historische bosbodemprofielgegevens, meer
  • Ecologische risico-evaluatie van baggergronden, meer
  • Ecologische risico-evaluatie van overstromingsgebieden, meer
  • Opmaak van een GIS-databank historische bodemgegevens voor gebieden met natuurfunctie, meer

Datasets (2)  Top | Personen | Projecten 
  • FloodGis: Databank bodemkwaliteit van overstromingsgebieden in Vlaanderen, meer
  • WATINA: Monitoring van het grondwater in natuurgebieden, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Projecten | Datasets